Velleman obsolete kit manuals

I happened to stumble upon some Velleman kits I still had laying around in a closet somewhere, but at first I could not find the manuals that came with the kits anymore. After searching my ‘manuals’ archive I retrieved the original manuals and decided to digitize them and put them online. Just before finding them again I tried to search the internet for information about these but it appears there is almost no support anymore from the manufacturer for certain of these electronic DIY-kits.

Some of them are a bit big, but I tried to scan these all at 600dpi and keep the highest possible quality.

Lees verder Velleman obsolete kit manuals

SIM-kaart vrije 2-wegs satelliet tracking prototype

arduinoiriridumVoor een klant hebben we een prototype van een arduino-gebaseerde 2-wegs satelliet tracking device gebouwd. Deze device moest overal ter wereld terug te vinden zijn dus kon er niet worden gewerkt met het GSM-netwerk. Daarom is voor deze opstelling gekozen voor een Iridium SBD-9602 transceiver die gebruik maakt van het Iridium netwerk bestaande uit 66 satellieten.

 

De modem wordt aangestuurd met een Arduino Nano. Het prototype moest op heel korte tijd functioneel zijn en dat is de reden waarom we voor de arduino gekozen hebben. Ook wat grootte betreft waren er specifieke eisen gesteld aan het prototype. Daarom dat we een arduino shield gecombineerd hebben met een arduino nano. De nano en de zelf ontworpen pcb met nog wat extra I/O componenten zorgden ervoor dat de grootte binnen de vooraf gevraagde marges bleef.

 

arduinoiriridum2In een latere fase gaan we een volledig eigen ontwerp voorzien waardoor we niet meer aangewezen zijn op het gebruik van de Arduino of de Antrax Iridium SBD-9602 shield.

Het prototype van deze tracker is momenteel reeds voor 100% functioneel en geïntegreerd met de klant zijn back-end servers en front-end tracking website.

Gecontroleerde injectie van opgewekte elektriciteit op het net voor financiële optimalisatie

Voor een klant wkk-sturinghebben wij een industriële computergestuurde en budgetvriendelijke schakelmodule ontwikkeld die de teruggave van de opgewekte elektriciteit uit een warmte-krachtkoppelingsysteem of WKK injecteert op het netwerk van de energiedistributeur. De klant waarvoor dit systeem werd ontwikkeld genereert bij momenten een overschot aan energie voor eigen behoefte en plaatst die terug op het netwerk. Aangezien dit over industriële hoeveelheden gaat wordt voor zo’n producenten een continue wisselende prijs berekend per geïnjecteerde stroom. Deze prijs kan variëren van een positieve prijs tot een negatieve prijs. D.w.z. dat op bepaalde momenten de stroom die wordt geïnjecteerd niets opbrengt en zelfs geld kost aan de klant omdat er op die moment een overschot is op het netwerk

 

Het systeem zorgt ervoor dat op de momenten dat het financieel niet interessant is om stroom te injecteren deze injectie wordt stopgezet. Deze opstelling betekent een kleine investering voor de klant maar daar staat een fameuze fiscale optimalisatie tegenover door in te spelen op de variabele injectietarieven.

RFID Toegangscontrolesysteem

Voor kinderdagverblijf “De Drie Klavertjes” hebben wij een toegangscontrolesysteem opgeleverd dat gebruik maakt van badges. De badges gebaseerd op RFID-technologie identificeren zowel de personeelsleden als de ouders van de ingeschreven kinderen.

Het systeem is gekoppeld met de beheerssoftware van het kinderdagverblijf waardoor eenvoudig badges kunnen toegewezen worden. Toegangsrechten, openingsuren en sluitingsdagen die door het controlesysteem gebruikt worden komen tevens uit deze software op basis van de reeds aanwezige gegevens.

Het systeem is inbraakveilig en de badges zijn eveneens beveiligd. De low-cost aanpak voor dit systeem resulteert in een ongeziene prijs-kwaliteit verhouding in vergelijking met andere op de markt zijnde producten.

Het controlesysteem heeft ondersteuning voor 170 unieke identificaties. De unieke identificatiecode kan eventueel voor meerder kopijen van een badge gebruikt worden. Voor onze klant moest het mogelijk zijn om meerdere badges te gebruiken per identificatie. (De vader én de moeder van een ingeschreven kind kunnen beide een badge hebben die echter dezelfde identificatiecode bevat.)rfid_badgesysteem